Wednesday, October 28, 2015

Invitație la curs

Curs online ”Promovarea parteneriatelor școlare europene”

Centrul Național eTwinning – Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei – anunță începerea unui nou curs online pentru cadrele didactice participante la Acțiunea eTwinning, componentă a Programului Erasmus +, finanțat de Comisia Europeană.
Cursul ”Promovarea parteneriatelor școlare europene” se adresează cadrelor didactice înscrise pe portalul european www.etwinning.net, care au experienţă relevantă în derularea parteneriatelor școlare de tip eTwinning și în promovarea acestei acțiuni europene la nivel local (în instituția proprie, în școli învecinate, în județ etc.). Cursul urmărește să îi familiarizeze cu rolul ambasadorilor și să le dezvolte capacitățile specifice.
Cursul cuprinde 3 module: 1) eTwinning în școala mea, 2) Instrumente, 3) Comunicare și diseminare. După parcurgerea celor 3 module (5-25 noiembrie 2015), cursanții vor primi o temă finală: elaborarea planului unei activități de diseminare și susținerea efectivă a activității de diseminare (care poate fi la școala lor sau asociată altui eveniment la care participă în acea perioadă). Pentru evaluarea finală vor trimite planul activității și dovezi ale susținerii – lista scanată a participanților (cu semnături), câteva fotografii, câteva impresii/ evaluări de la participanți etc. Pentru acest proiect final, timpul alocat este de 2 săptămâni (25 noiembrie-9 decembrie).
În funcție de gradul de implicare și de rezolvarea sarcinilor de lucru pe durata cursului, se va primi certificatul de ambasador sau certificatul de participare la curs (fără acordarea statutului de ambasador). Pentru obținerea certificatului de ambasador, participanții trebuie să aibă, pe parcurs, activitate la curs (cel puțin o intervenție semnificativă pe forum, implicare satisfăcătoare în rezolvarea sarcinilor de lucru), să propună o activitate de diseminare relevantă și să facă dovada susținerii acesteia.
Autorii și tutorii cursului sunt ambasadori eTwinning: prof. Gabriela Crișan (modulul I), prof. Irina Vasilescu (modulul II), prof. Crina Bercovici (modulul III).
Condiţii de înscriere/ de eligibilitate:
Acest curs se adresează acelor participanți la Acțiunea eTwinning care au acumulat experiență relevantă și care au capacitatea de a promova și disemina Acțiunea la nivel local sau regional. Astfel, condițiile de eligibilitate pentru a urma cursul și a deveni ambasador eTwinning sunt :
– să poată utiliza, la un nivel acceptabil, Internetul şi noile tehnologii;
-să fi derulat cel puțin 5 și cel mult 40 de proiecte eTwinning până la data lansării acestui anunț (28 octombrie 2015);
– să fi obținut cel puțin 3 certificate europene de calitate;
– să nu fi participat la un curs european sau atelier european dedicat ambasadorilor eTwinning.
Numărul de locuri la curs este limitat la 150. Pe lângă criteriile de mai sus, se va lua în calcul răspândirea geografică (aprox. 3 cadre didactice pe județ/ sector), distribuția de gen, numărul de cadre didactice din școala candidatului care sunt înscrise pe portal până la data anunțării cursului (numărul acestora fiind necesar a fi mai mare decât 1) și ordinea înscrierii.
Cadrele didactice care îndeplinesc condițiile de eligibilitate, dar nu se regăsesc pe lista celor înscriși în această primă serie, vor fi invitate să urmeze cea de-a doua serie a cursului, urmând a fi anunțați prin email.
Cursul se finalizează cu o adeverinţă de participare acordată în urma evaluării finale și, după caz, cu obținerea Certificatului de ambasador eTwinning 2016.
Mai multe detalii despre curs sunt disponibile în descrierea acestuia de pe platforma iTeach.ro – link direct: http://iteach.ro/pg/cursuri/view/58838/.
Dacă sunteți interesat/ă să vă înscrieți la acest curs, vă rugăm să completați formularul de înscriere accesând linkul: http://goo.gl/forms/eWrX2yo4VO. După completarea formularului, faceți click pe ”submit”/ trimitere.
Înscrierea se poate realiza în perioada 28 octombrie – 3 noiembrie 2015, iar materialele de curs vor fi disponibile începând cu 5 noiembrie.

Sursa: eTwinning România

No comments:

Post a Comment