Sunday, May 24, 2015

eTwinning - plan de diseminare

Activități planificate în continuare:
- Organizarea simpozionului „Managementul clasei” (secțiune specială dedicată acțiunii eTwinning);
- Publicarea cărții „eTwinning - bune practici”;
- Înscrierea a cel puțin 10 colegi pe platforma eTwinning;
- Publicarea a cel puțin cinci articole de diseminare a acțiunilor eTwinning;
- Promovarea blogului loveetwinning

No comments:

Post a Comment